نشریه و بروشورها

نشریات دانشجویی

معاونت فرهنگی و دانشجویی در راستای ساماندهی و حمایت از فعالیت نشریات دانشگاهی و قانونمند کردن این فعالیت ها و نهادینه ساختن فضای آزاد اندیشی ، نقد و گفتگوی سازنده و تاکید بر حق آزادی بیان و همچنین ایجاد فرصت های فراگیری مهارت های روزنامه نگاری و ارتقاء سطح دانش عمومی و تخصصی دانشگاهیان اقدام به صدور مجوز به 15 نشریه دانشجویی با عناوین ذیل نموده است :

 

 1. نشریه حقوق عدالت
 2. 1551590038-5.jpgنشریه جهان سیاست
 3. نشریه فانوس
 4. نشریه پویش
 5. نشریه مدیران و حسابداران جوان
 6. نشریه نخبگان ایران
 7. نشریه ایثار
 8. نشریه نسل نو
 9.  نشریه نو اندیشان
 10. نشریه موج نو
 11. نشریه رصد
 12. نشریه گوهر وجود
 13. نشریه تلنگر
 14. نشریه عدل ادبی
 15. نشریه ره آورد

 

 جهت حمایت از فعالیت دانشجویان در زمینه  چاپ و انتشار نشریات ، شورای فرهنگی دانشگاه مبلغ 400000تومان برای هر شماره اختصاص داده است.جهت هماهنگی و ارائه طریق به دانشجویان جلسات متعدد در طول ترم برگزار شد.

1551589667-2.jpg 1551589588-4.jpg1551589720-3.jpg