همایش های برگزار شده

عنوان همایش  گستره ی برگزاری زمان برگزاری ملاحظات
واحد منطقه کشوری

اصلاح الگوی مصرف و استقلال فرهنگی

      اسفند 88  

بررسی آرای فکری علمای جهان اسلام

      اردیبهشت 88  
یادآوری ارزش ها (2)       دی 87  
 مهندسی فرهنگی       آذر 87  

امام شناسی با توجه به شبهات جدید 

      آذر 86  

قرآن و عصر جدید

      دی 86  

یادآوری ارزش ها (1) 

      آبان 86  
همایش طلاق و راهکارهای کاهش آن       84/4/5  
همایش دانشجو و معنویت       پاییز 84  
همایش هم اندیشی حوزه و دانشگاه ( 1 )       83/9/25  
همایش موعود در ادیان       83/7/20  
همایش آیات شفابخش       آذر 83  
همایش پلورالیسم دینی       آذر 83  
همایش حجاب ، پوشش و آراستگی       84/8/24  
هم اندیشی وحدت حوزه و دانشگاه ( 2 ) ( فناوری هسته ای و فواید آن )       84/9/24  
همایش اشتغال ، کارآفرینی و بازاریابی       84/12/17  
افیون عصر ( تاملی دیگر بر داروهای محرک و توهم زا )       85/2/18  
همایش هم اندیشی حوزه و دانشگاه ( اسلام و جهانی شدن )       85/3/4  
همایش عقلانیت ، معنویت و پرهیز از عوام زدگی فرهنگی       85/9/1  
ولایت عشق       85/9/11