کارشناسان فرهنگی در دانشکده ها

حجه الاسلام و المسلمین مهدی جعفریان

شماره تماس:

سوابق کاری:

1-مسئول دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد واحد یادگار امام

2- مسئول دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده علوم ( واحد کرج)

3- مسئول کانون قرآن وعترت ( بخش برادران ) واحد کرج

4- مسئول دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده ادبیات وزبان های خارجی ( واحد کرج)

5- مسئول دفتر فرهنگ اسلامی مجتمع ولایت ( واحد کرج)

6- مسئول دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده روانشناسی ( واحد کرج)

7- تدریس در دانشگاه های یادگار امام- واحد دانپزشکی – واحد کرج آموزشکده سما

 

خانم فاطمه غلامپور

شماره تماس:

رزومه کاری