کارشناسان فرهنگی در دانشکده ها

 

حجت الاسلام والمسلمین انصاری

مسئول امور فرهنگی اجتماعی دانشکده های مکاترونیک ، فنی و مهندسی

شماره تماس : 2427

 

ابوالفضل الیاسی

مسئول  امور فرهنگی  و اجتماعی دانشکده های دامپزشکی ، پرستاری و مامایی

شماره تماس: 2789

 

حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی موسوی فر

مسئول امور فرهنگی و اجتماعی دانشکده کشاورزی

شماره تماس : #3912

 

خانم فاطمه غلامپور

مسئول امور فرهنگی و اجتماعی دانشکده علوم

شماره تماس: 2313

رزومه کاری

 

خانم طاهره خدایاری

مسئول  امور فرهنگی و  اجتماعی دانشکده  های روانشناسی ، ادبیات و زبان های خارجه

شماره تماس 2517

رزومه کاری

- کارشناس امور دانشجویی اداره رفاه 81-79

- کارشناس اداره فارغ التحصیلان 82

- مسئول امور دانشجویی 87-82

- کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی 89-87

- مسئول فرهنگ اسلامی دانشکده کشاورزی 90-89

- مسئول امور فوق برنامه فرهنگی 93-90

- مسئول فرهنگی خواهران دانشکده های فنی و مهندسی و مکاترونیک 97-93

- مسئول فرهنگی دانشکده روانشناسی 97

مسئول فرهنگی اجتماعی دانشکده های روانشناسی و ادبیات و زبانهای خارجه

 

خانم لیلی زمانی

مسئول امور فرهنگی و اجتماعی دانشکده های الهیات ، حسابداری ، حقوق و علوم سیاسی

شماره تماس 2624

رزومه کاری