آرشیو اخبار

سمینار دانشجویی مهارت انتخاب همسر و روابط دختر و پسر

سمینار دانشجویی مهارت انتخاب همسر و روابط دختر و پسر

به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و همیاران فرهنگی دانشکده روانشناسی سمینار دانشجویی مهارت انتخاب همسر و رابطه دختر و پسر با سخنرانی آقای دکتر نودرگاه از اساتید روانشناسی ، با حضور دکتر فتحی مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی و دانشجویان علاقمند برگزار شد

ادامه مطلب