بیست و پنجمین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی

۲۲ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۰:۴۱ کد : ۳۳۱۳ اطلاعیه ها

بیست و پنجمین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (ویژه اساتید، دانشجویان و کارمندان)

http://www.kiau.ac.ir/images/www/fa/news/editor/2020/1592034759-index.jpg