کارگاه مدیریت هیجان

۰۶ آذر ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۲ کد : ۲۸۶۲ اخبار دانشگاه
به همت معاونت فرهنگی دانشجویی ، دفتر فرهنگ اسلامی مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) و همیاران فرهنگی دانشکده روانشناسی کارگاه مدیریت هیجان مورخ ۴/۹/۹۸ در سالن اجتماعات شهید باهنر با حضور دانشجویان علاقمند تشکیل شد

کارگاه مدیریت هیجان

به همت دفتر فرهنگ اسلامی مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) و همیاران فرهنگی دانشکده روانشناسی کارگاه مدیریت هیجان مورخ 98/9/4در سالن اجتماعات شهید باهنر با حضور دانشجویان علاقمند تشکیل شد در این کارگاه دکتر نودرگاه از اساتید دانشکده روانشناسی به سخنرانی پرداخت ایشان ضمن تعریف هیجان مبنی بر اینکه هیجان واکنش کلی و کوتاه به یک واقعیت غیرمنتظره همراه با یک حالت عاطفی خوشایند یا ناخوشایند است و تفاوت آن با احساس را برشمرد در ادامه پیرامون  هشت هیجان اصلی (خوشایند یا ناخوشایند) و اهداف هر کدام از آنهاکه عبارتند از : ترس ، خشم، تعجب ، پیش بینی، غم و اندوه ، لذت و شادی، اعتماد و... سخنان مبسوطی ایراد کرد و یادآور شد اجازه ندهید احساسات و هیجانات شما را مدیریت کنند بلکه با مدیریت هیجان و احساسات شما آن ها را مدیریت کنید .