برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید

۲۸ آبان ۱۳۹۸ | ۱۳:۴۳ کد : ۲۸۴۲ اخبار دانشگاه
جلسات توجیهی دانشجویان ورودی جدید در دانشکده ها به صورت مجزا برگزار شد

جلسات توجیهی دانشجویان ورودی جدید در دانشکده ها به صورت مجزا برگزار شد در این جلسات رؤسای دانشکده ها ، مدیران گروه ها ، روسای ادارات دانشکده ها حضور داشتند و دانشجویان با ضوابط ثبت نام و مقررات دانشگاه آشنا شدند .