برگزاری سمینار دانشجویی «تقویت باورهای دینی و آموزش لازم برای پیشگیری از خود کشی»

۱۱ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۱ کد : ۲۵۸۳ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۵۹
سمینار دانشجویی با عنوان « تقویت باورهای دینی و آموزش لازم برای پیشگیری از خود کشی » با حضور دکتر گنجی ریاست دانشکده روانشناسی، دکتر کربلایی از استادان دانشکده روانشناسی، دکتر صفری از اساتید معارف دانشگاه برگزار شد.

برگزاری سمینار دانشجویی «تقویت باورهای دینی و آموزش لازم برای پیشگیری از خود کشی»

سمینار دانشجویی با عنوان « تقویت باورهای دینی و آموزش لازم برای پیشگیری از خود کشی » با حضور دکتر گنجی ریاست دانشکده روانشناسی،  دکتر کربلایی از استادان دانشکده روانشناسی، دکتر صفری از اساتید معارف دانشگاه و با حضور جمعی از دانشجویان مورخ 98/3/8 در دانشکده روانشناسی برگزار شد در این سمینار دکتر گنجی در زمینه خودکشی باورهای دینی را بزرگترین عامل بازدارنده برشمردند و بر تقویت باورهای دینی ، آموزش مهارت های اجتماعی و حل مسئله تاکید کردند . در ادامه دکتر کربلایی از اساتید دانشکده روانشناسی ضمن تحلیل مسایل مربوط به خودکشی و قرائت آخرین نامه های افرادی که خودکشی کرده بودند عامل این امر را پوچ گرایی ، داشتن الگوهای معیوب ، پایین بودن آستانه تحمل و اعتقاد و اعتماد به خداوند دانست سپس دکتر صفری از اساتید معارف دانشگاه ضمن اشاره به آیات کریم و احادیث معصومین ایمان و باورهای الهی را در ایجاد انگیزه ، عدم افراط و تفریط در امور را از عوامل بازدارنده این عمل برشمرد .