بیست و چهارمین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۸ کد : ۲۵۳۰ اخبار دانشگاه
بیست و چهارمین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی ویژه اساتید ، کارکنان و دانشجویان

بیست و چهارمین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی ویژه اساتید ، کارکنان و دانشجویان