مسابقات سراسری قرآن و عترت اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه آزاد اسلامی و سما

عنوان فرم
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*نام خانوادگی کامل
  2
 • نام پدر*
  3
 • کد ملی*
  4
 • جنسیت*
  5
 • مدرک تحصیلی*نام کامل
  6
 • شماره تلفن ثابت*
  7
 • شماره تلفن همراه*
  8
 • نوع همکاری*
  9
 • محل تدریس*
  10
 • نشانی کامل*
  11
 • نوع آزمون:
  12
 • کتبی*یکی انتخاب کنید
  ترجمه و تفسیر قرآن کریم
  سیره معصومین علیهم السلام
  13
 • شفاهی*یکی انتخاب کنید
  حفظ جزء (30) قرآن کریم
  حفظ 5 جزء قرآن کریم
  حفط 25 جزء قرآن کریم
  حفظ کل قرآن کریم
  قرائت به روش ترتیل
  قرائت به روش تحقیق
  14